Velkommen til Barnehageportalen!


Ny søknad
Velg Barnehage i menyen over for å legge inn ny søknad om barnehageplass, eller søknad om overflytting til annen barnehage. Du må ikke logge deg inn for å søke barnehageplass.
Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Når du er pålogget, kan du følge saksgangen til søknaden.

Er det første gang du er pålogget; oppdater familiens personopplysninger/kontaktinformasjon.

Barnehagetilbud blir sendt på e-post.

Endre søknad
For å endre søknaden må du være pålogget. I perioden 2.mars til og med 31.mars vil det ikke være mulig å endre søknad. Dette på grunn av hovedopptaket.

Endre eksisterende plass eller si opp plassen
For å søke om endring av plasstørrelse eller si opp plassen, må du være innlogget. Gå til "Mine plasseringer".

Har du takket ja til et barnehagetilbud, må denne plassen sies opp (mine plasseringer), hvis du ønsker å takke ja til et annet tilbud.